سایت گیان گلیم

سایت گیان گلیم

http://www.giyankilim.com

قبلي
بعدي

سیستم یکپارچه رزرواسیون مراکز فرهنگی ورزشی معاونت مستضغفان

سیستم یکپارچه رزرواسیون مراکز فرهنگی ورزشی معاونت مستضغفان

http://www.ik-cc.com
کارفرما: معاونت مستضعفان بنیاد مستضعفان و جانبازان
 تکنولوژی   Asp.Net 1.0 - C# - SqlServer -Javascript Server Connection

قبلي
بعدي

سایت موسسه فرهنگی مهتدین

سایت موسسه فرهنگی مهتدین

http://www.mohtadin.com
کارفرما: موسسه فرهنگی مهتدین
 تکنولوژی: Asp.Net 1.0 - C# - SqlServer

قبلي
بعدي

پایگاه اطلاعات رسانی هیئات مذهبی

پایگاه اطلاعات رسانی هیئات مذهبی

http://www.haram.ir
کارفرما: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 تکنولوژی: Asp.Net 1.0 - C# - SqlServer

قبلي
بعدي

سایت انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

سایت انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

http://www.aiaciran.org/
کارفرما: دبیرخانه انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
 تکنولوژی: Asp.Net 1.0 - C# - SqlServer

قبلي
بعدي
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7